Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Strategia rozwoju

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsi?biorstw bran?y metalowej

Misja

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsi?biorstw bran?y metalowej poprzez:

 • aktywne wspieranie wspó?pracy pomi?dzy przedsi?biorstwami,
 • dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjno?ci,
 • zwi?kszanie mi?dzynarodowej konkurencyjno?ci bran?y metalowej,
 • wypracowywanie warto?ci dodanej dla przedsi?biorstw wspó?pracuj?cych w ramach klastra.

Wspieramy tworzenie kultury innowacyjno?ci i przedsi?biorczo?ci w regionie poprzez aktywn? wspó?prac? pomi?dzy cz?onkami klastra oraz poprzez wspó?prac? ze sfer? edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wy?sza specjalizacja regionu. i zwi?kszanie atrakcyjno?ci województwa lubuskiego.

Wyró?niaj? nas nast?puj?ce cechy:

Partnerstwo:

 • budujemy dobre relacje pomi?dzy podmiotami w klastrze, aktywnie wspó?pracujemy ze sfer? edukacji i sektorem publicznym,
 • dzia?amy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.

Kreatywno??:

 • tworzymy nowe koncepcje i rozwi?zania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.

Innowacyjno??:

 • dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
 • tworzymy warto?? dodan? dla przedsi?biorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjno?ci.

Profesjonalizm:

 • zapewniamy kompetentn? obs?ug? firm adekwatn? do potrzeb cz?onków klastra.

Internacjonalizacja:

 • jeste?my organizacj? zaanga?owan? we wspó?prac? mi?dzynarodow?,
 • jeste?my wa?nym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej wspó?pracy.
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件 临沧市| 泾阳县| 鱼台县| 通州区| 苏尼特右旗| 陈巴尔虎旗| 普陀区| 峨山| 灵山县| 集贤县| 疏附县| 信阳市| 凌海市| 日土县| 焦作市| 钟山县| 油尖旺区| 阳新县| 全南县| 化州市| 西宁市| 南郑县| 闻喜县| 江都市| 慈溪市| 新营市| 昌吉市| 郧西县| 双鸭山市| 满城县| 凤庆县| 浦东新区| 冀州市| 阳山县| 凤山市| 徐州市| 河南省| 莎车县| 仁布县| 库尔勒市| 外汇|