Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Aktualno?ci

Clusterkonferenz Metall Brandenburg 2019

Temat konferencji: ?Od Big Data do Smart Metal” (?Von Big Data zu Smart Metal”) pozwoli? pokaza? ró?ne perspektywy rozwoju cyfryzacji na szeroko rozumian? bran?? metalow?.
19.12.2019
wi?cej ...

20-lecie LSG

W miniony poniedzia?ek, tj.16 grudnia, Lubuski Sejmik Gospodarczy ?wi?towa? swoje 20-lecie.
19.12.2019
wi?cej ...

II Spotkanie Nauki i Biznesu

W dniu 17 grudnia 2019 r. na Wydziale In?ynierii Mechanicznej i Mechatroniki odb?dzie si? II Spotkanie Nauki i Biznesu. Podczas spotkania naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przedstawi? najnowsz? aparatur? badawcz? zakupion? w ramach projektów wspó?finansowanych przez Uni? Europejsk? i zaprezentuj? ofert? badawcz? ?rodowiskowego Laboratorium Miernictwa.
10.12.2019
wi?cej ...

Warsztaty z cyklu: „Przemys? – nauka – dobre po??czenie”

Wydzia? Techniczny Akademii i. Jakuba z Parady?a w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ko?o SIMP przy Wydziale Technicznym AJP zapraszaj? na warsztaty z cyklu: „Przemys? – nauka – dobre po??czenie”
2.12.2019
wi?cej ...

Spotkanie klastrowe w Stanowicach

Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z aktualnymi i planowanymi dzia?aniami Gorzowskiego O?rodka Technologicznego oraz podyskutowa? o mo?liwo?ciach wspó?pracy i realizacji wspólnych przedsi?wzi?? w nadchodz?cym roku. Szczególnie interesuj?cym punktem programu spotkania by?a prezentacja skanera 3D, jednego z produktów polskiej firmy Evatronix SA z Bielska Bia?ej. eviXscan 3D to idealne rozwi?zanie do in?ynierii odwrotnej.
22.11.2019
wi?cej ...

PESA BYDGOSZCZ-WYJAZD KOOPERACYJNY

W najbli?szym miesi?cu, tj. 5 grudnia 2019 r. odb?dzie si? wyjazd do firmy PESA BYDGOSZCZ, która poszukuje Dostawców/Wykonawców w nast?puj?cych specjalizacjach: Komponenty spawane: a) wymogi konieczne: certyfikat zarz?dzania jako?ci? ISO certyfikat spawalniczy EN-15085 na poziome najlepiej CL-1, minimum CL-2 pozytywny audyt PESA Dostawy komponentów nie wymagaj?cych procesu spawania (elementy ci?te, gi?te, frezowane, toczone wykonywane z […]
20.11.2019
wi?cej ...

Targi „Startzeit” w Eisenhuttenstadt

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w zupe?nie nowym wydarzeniu jakim jest ?Startzeit”. Spotkanie, które odb?dzie si? 16 listopada 2019 r. w Eisenhuttenstadt, jest po??czeniem targów edukacyjnych dla m?odzie?y, targów pracy i spotkania dla ca?ych rodzin i ??czy? b?dzie w sobie platform? cyfrow? i spotkania w realu, które stworz? ramy do prezentacji firm i promowania kszta?cenia zawodowego w sposób praktyczny.
2.11.2019
wi?cej ...

Warsztaty – inteligentne specjalizacje w perspektywie finansowej 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w spotkaniach warsztatowych po?wi?conych inteligentnym specjalizacjom w kolejnej perspektywie finansowej.
2.11.2019
wi?cej ...

CZ?ONKOWIE LUBUSKIEGO KLASTRA METALOWEGO W?RóD LAUREATóW KONKURSU LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU 2019

28 pa?dziernika, w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odby?a si? tegoroczna Gala Fina?owa LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU. W?ród nagrodzonych i wyró?nionych nie zabrak?o cz?onków naszego klastra.
2.11.2019
wi?cej ...

Kongres Gospodarczy Lubuskie 2019

W dniach 10 i 11 pa?dziernika br., w Zielonej Górze odby? si? Kongres Gospodarczy Lubuskie 2019.
2.11.2019
wi?cej ...

Nowa firma w LKM

Firma Konstrukcje, Grafika Leszek ?ubieński dzia?a na rynku od 1993r. Pod??aj?c za najnowszymi technologiami, od kilku lat zajmuje si? wytwarzaniem cz??ci z tworzyw sztucznych w technologii druku 3D.
21.10.2019
wi?cej ...

Regionalne Centrum Przedsi?biorczo?ci

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prezes Zachodniej Izby Przemys?owo-Handlowej Jerzy Korolewicz podpisali w ?rod? umow? partnersk?, dotycz?c? przygotowania i realizacji projektu – powstania w naszym mie?cie Regionalnego Centrum Przedsi?biorczo?ci. Jego siedzib? ma zosta? Willa Jaehnego.
21.10.2019
wi?cej ...
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件 商河县| 济源市| 宁河县| 扎鲁特旗| 灯塔市| 阿拉善右旗| 花莲县| 永修县| 图木舒克市| 东明县| 潞西市| 朝阳县| 东乌珠穆沁旗| 长宁区| 西平县| 中江县| 泸定县| 绥江县| 皋兰县| 广宗县| 定州市| 万盛区| 沈阳市| 荔波县| 开封县| 泊头市| 丽水市| 乐东| 青州市| 西藏| 鲁山县| 化州市| 叶城县| 康平县| 漳浦县| 咸宁市| 临夏市| 龙州县| 松滋市| 安溪县| 定兴县|